[Template] Mẫu Business Model Canvas

Business Model Canvas là một công cụ mạnh mẽ để xác định, hiểu và mô tả mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc để bắt đầu phát triển một dự án.

1. Hướng dẫn về cách sử dụng Business Model Canvas

Business Model Canvas được cấu thành từ 9 thành phần tương ứng với 9 ô bao gồm:

  • Khách hàng (Customer Segments): Xác định các nhóm khách hàng mục tiêu của bạn. Ví dụ: đối tượng, đặc điểm chung, nhu cầu.
  • Giá trị cốt lõi (Value Propositions): Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn làm thế nào để giải quyết vấn đề hoặc cung cấp giá trị cho khách hàng.
  • Các kênh (Channels): Xác định cách tiếp cận và tương tác với khách hàng. Ví dụ: qua trực tuyến, trực tiếp, qua đại lý.
  • Mối quan hệ với khách hàng (Customer Relationships): Xác định loại hình quan hệ bạn muốn xây dựng với khách hàng (ví dụ: dịch vụ hỗ trợ, cộng tác)
  • Dòng doanh thu (Revenue Streams): Liệt kê các nguồn doanh thu, xác định cách bạn sẽ tạo ra doanh thu (ví dụ: bán sản phẩm, cho thuê, bán quảng cáo….)
  • Nguồn lực chính (Key Resources): Xác định tài nguyên quan trọng cần thiết để thực hiện mô hình kinh doanh.
  • Hoạt động chính (Key Activities): Liệt kê các hoạt động quan trọng nhất để thực hiện mô hình kinh doanh. (ví dụ: sản xuất, tiếp thị, nghiên cứu phát triển).
  • Đối tác chính (Key Partnerships): Xác định các đối tác cần thiết để hỗ trợ và thúc đẩy mô hình kinh doanh (ví dụ: nhà cung cấp, đối tác công nghệ).
  • Cấu trúc chi phí (Cost Structure): Xác định tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh (ví dụ: chi phí cố định, chi phí biến đổi).

2. [Template] Mẫu Business Model Canvas dạng Excel

File mẫu dạng Excel sử dụng được luôn.

Download tại: LINK

Tham gia group cộng đồng những người yêu thích Growth Marketing

[Template] Mẫu Business Model Canvas
Scroll to top