Nơi dành cho những người quan tâm đến Growth, Marketing & Startup

Growth Marketing Vietnam không chỉ chia sẻ case study thực tế, các kiến thức chuyên sâu và tài nguyên hữu ích mà còn trợ giúp các cá nhân và doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và bền vững.

Growth Marketing Vietnam
Product
market fit
AhA
Moment
Growth
marketing
growth
hacking
product
marketing
growth
model
Growth Marketing Case Study

Case Study

Nghiên cứu về các Case Study thực tế là cách tuyệt vời để học hỏi từ các chiến lược Growth Marketing đã được thực thi thành công ở Việt Nam và trên thế giới.

Kiến thức Growth Marketing

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thông qua những bài viết chất lượng từ cộng đồng Growth Marketing Vietnam

.

Cơ hội nghề nghiệp

Việc làm hấp dẫn trong ngành Growth & Marketing từ các công ty hàng đầu: tuyển dụng Growth Marketing Manager, Growth Marketing Executive

.

Các Tài nguyên
Growth Marketing

Những tài nguyên sẽ giúp đỡ, hỗ trợ bạn nâng cao hiệu quả trong công việc Growth Marketing bao gồm: các buổi webinar online, mẫu template, các tài liệụ tham khảo và công cụ cần thiết

.

Tham gia kết nối với hơn 100+ thành viên giàu kinh nghiệm Growth Marketing để học hỏi, trao đổi ý tưởng và phát triển kỹ năng của bạn trong lĩnh vực này.

Scroll to top