Tài nguyên

Growth Experiment Framework [Mẫu tham khảo]

1. Mục đích Mẫu Growth Experiment Framework từ PLGeek sẽ hướng dẫn bạn lộ trình về các bước cần thực hiện và triển khai các thử nghiệm tăng trưởng. Mẫu này cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để thực hiện và đánh giá các thử nghiệm tăng trưởng để đạt được mục […]

[Template] Mẫu Business Model Canvas

Business Model Canvas là một công cụ mạnh mẽ để xác định, hiểu và mô tả mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc để bắt đầu phát triển một dự án. 1. Hướng dẫn về cách sử dụng Business Model Canvas Business Model Canvas được cấu thành từ 9 thành phần tương ứng […]

Scroll to top