Giới thiệu

Growth Marketing Vietnam

Cộng đồng dành cho những người quan tâm đến lĩnh vực Growth, Marketing & Startup.

Chúng tôi không chỉ chia sẻ các kiến thức giá trị và tài nguyên hữu ích mà còn giúp các cá nhân và doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và bền vững.

Chúng tôi có

Case Study

Nghiên cứu về các Case Study là cách tuyệt vời để học hỏi từ các chiến lược đã được thực thi thành công ở Việt Nam và trên thế giới.

Kiến thức

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thông qua những bài viết chất lượng từ cộng đồng Growth Marketing Vietnam

Việc làm

Việc làm hấp dẫn trong ngành Growth & Marketing từ các công ty hàng đầu, uy tín: tuyển dụng Growth Marketing Manager, Growth Marketing Executive

Tài nguyên

Những tài nguyên sẽ giúp đỡ, hỗ trợ bạn nâng cao hiệu quả trong công việc Growth Marketing bao gồm: các buổi webinar online, mẫu template, các tài liệụ tham khảo và công cụ cần thiết.

Team

Le Ngoc Long

Founder

.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Growth & Marketing, đóng góp vào sự tăng trưởng đột phá tại Finhay và TopCV; anh Long còn tham gia tư vấn cho startup trong cộng đồng khởi nghiệp.

Former Head of Growth & Marketing @Finhay

Founding team, Former Marketing Manager @TopCV

Marketing Advisor @FLYER.VN

Liên hệ

Chúng tôi luôn chào đón bạn tham gia cộng tác viết bài hoặc khám phá các cơ hội hợp tác khác, vui lòng liên hệ thông qua các kênh dưới đây:

– Email: growthmarketingvietnam@gmail.com

– Linkedin: Growth Marketing Vietnam

– Facebook Page: Growth Marketing Vietnam

Tham gia kết nối với hơn 100+ thành viên giàu kinh nghiệm Growth Marketing để học hỏi, trao đổi ý tưởng và phát triển kỹ năng của bạn trong lĩnh vực này.

Scroll to top