[HCM] Cake by VPBank tuyển dụng Senior Growth Marketing Executive 2024

Job Description We are seeking a highly motivated and data-driven Senior Growth Marketing Executive to join our expanding marketing team. As we scale to achieve our revenue targets and marketing goals, you will play a crucial role in driving the growth of our new “Digital Banking” product category within the FinTech/Embedded Finance industry. We encourage […]

[HN] OpenCommerce Group tuyển dụng Growth Strategist 2024

Mô tả công việc Overview We are seeking a highly motivated and experienced Growth Strategist to join our dynamic team. As a Growth Strategist, you will be responsible for developing and executing innovative strategies to drive business growth, increase market share, and enhance our brand presence. The ideal candidate will have a strong background in […]

[HN] Giao hàng tiết kiệm tuyển dụng Growth Marketing Specialist 2024

Mô tả công việc – Nghiên cứu, tìm hiểu về thị trường, nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng. Đề xuất các tính năng, chương trình cải tiến dịch vụ, app dành cho người dùng; – Làm việc với Business Analyst, Product Ownern để lên logic cho các tính năng mới; – […]

[HN] WeGrow Vietnam tuyển chuyên viên Performance Marketing 2024

Job Description Được thành lập vào năm 2020, WeGrow Vietnam là tổ chức tiên phong và dẫn đầu thị trường Giáo dục Giới tính (GDGT) và thúc đẩy Bình đẳng Giới tại Việt Nam. Sử dụng mô hình giáo dục chuẩn Hoa Kỳ với chất lượng ngang tầm quốc tế, WeGrow Vietnam vinh dự và tự hào khi đã “trao quyền hạnh phúc” cho […]