[Template] Mẫu kế hoạch User Acquisition Plan theo từng tháng (có sẵn công thức)

1. Mục đích

Mẫu User Acquisition Plan giúp bạn lập kế hoạch, theo dõi, quản lý về hiệu suất của nhiệm vụ thu hút người dùng chia theo từng kênh Marketing và chia theo từng tháng.

Template này sẽ giúp bạn tổ chức và theo dõi chiến lược của mình một cách có cấu trúc và hệ thống, cũng như có những điều chỉnh kịp thời để đạt kết quả tốt nhất.

Template được xây dựng trên Google Sheet, số liệu giả định và có sẵn công thức.

2. Hướng dẫn sử dụng

Input: Khi lập kế hoạch về mục tiêu User Acquisition hàng năm, thông thường bạn sẽ được giao nhiệm vụ với chỉ tiêu số lượng người dùng cần đạt được trong năm (Total Users) và chi phí để thu hút 1 người dùng (Cost Per User – CPU) hoặc tương ứng là Ngân sách (budget).

Bước 1: Phân bổ mục tiêu số người dùng của năm cho các tháng và chia nhỏ ngân sách của năm theo từng tháng.

Bước 2: Liệt kê các kênh marketing dự kiến thu hút người dùng. Phân bổ tỷ lệ % về ngân sách và tỷ lệ % về mục tiêu số người dùng cho từng kênh.

Bước 3: Dựa vào tỷ lệ % phân bổ, chia mục tiêu số người dùng và ngân sách tương ứng cho từng kênh.

3. Download hoặc tạo bản copy mẫu User Acquisition (Template)

Truy cập link sau: LINK

Tham gia group cộng đồng những người yêu thích Growth Marketing

[Template] Mẫu kế hoạch User Acquisition Plan theo từng tháng (có sẵn công thức)
Scroll to top